OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA MEDIALNA

06/2022 – 10/2023

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE DLA POLSKIEJ WSI

https://lokalnaenergia.pl

https://www.facebook.com/lokalna.energia.OZE

Na koniec 2021 r. w Polsce było 631.433 indywidualnych instalacji prosumenckich o łącznej mocy 4 GW. To wciąż mało. Z uwagi na rosnące ceny energii, POTRZEBNY JEST NOWY IMPULS NA RZECZ BUDOWANIA LOKALNYCH RYNKÓW ENERGII NA OBSZARACH WIEJSKICH.

Celem Kampanii jest wyjście naprzeciwko istotnej bariery dla wdrażania na szeroką skalę spółdzielni energetycznych na obszarach wiejskich w Polsce, jaką jest brak informacji i wiedzy w społecznościach wiejskich odnośnie istoty „prosumeryzmu zbiorowego”.  Przedstawimy w kampanii medialnej w formie filmów, bloga, pytań i odpowiedzi, przykłady i doświadczenia inicjatyw spółdzielni energetycznych oraz innych form społeczności energetycznych OZE w Polsce i w innych państwach UE, aby podnieść świadomość rolników, samorządów, przedsiębiorców, szkół, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców odnośnie kosztów i korzyści przygotowywania, projektowania, wdrażania i udziału w spółdzielni energetycznej.

Produkcja telewizyjna Lokalna energia . Wszystkie odcinki na kanale YouTube oraz na stronie https://lokalnaenergia.pl/portfolio/

Lokalna energia